Zdravé opalování

Ochrana zdraví a sluneční záření

 

Opalování 2

postupně, jak se zvětšuje ozónová díra slyšíme, nebo čteme, že máme chránit organizmus před slunečním zářením, ale víme vlastně proč, v jakém období, a jak si máme organizmus účinně chránit? Sluneční světlo dopravuje na zemský povrch záření, které dle vlnové délky dělíme na jednotlivé složky:

UVA, UVB a UVC.

UVA, které tvoří 99% slunečního záření dopadající na zemský povrch, způsobuje zhnědnutí pokožky, které nemá dlouhodobé účinky, ovšem může vyvolat vznik reaktivních kyslíkových forem, které mohou s DNA dále reagovat a poškozovat ji. UVA má tak za následek stárnutí pokožky a tvorbu vrásek.

UVB, má kratší vlnovou délku, je především pohlcováno ozónem ve stratosféře. Po záření UVB paprsky dochází k zčervenání kůže, popřípadě tvorbě zánětu a puchýřků. Po odeznění těchto projevů kůže dlouhodobě zhnědne. Toto záření je pro poškození organismu nejvýznamnější. Způsobuje maligní melanom a poškozuje oční rohovku.

UVC, má nejkratší vlnovou délku, je tedy nejnebezpečnější, ale na zemský povrch se prakticky přes atmosféru nedostane.

Vnímavost lidské populace k slunečnímu záření se velmi liší a to nejen barvou pleti, ale i schopností pigmentace, jako ochranného faktoru.

Hlavních ochranou před účinky slunečního záření je snížení délky expozice. Tedy především nevystavovat organismus slunečnímu záření v časovém rozmezí mezi 11.00-15.00 hod., kdy vrcholí intenzita slunečního záření. Děti do 3 let a lidé s velmi světlou pletí a sníženou tvorbou pigmentu by se měli vyvarovat v tomto čase pohybu na slunci úplně. Ostatní omezit dle barvy pleti na co nejkratší čas a to za použití ochranných brýlí, vhodného oblečení a vhodného opalovacího krému. Platí, že děti do 1 roku by se neměly slunečnímu záření vystavovat vůbec. Důležité je si uvědomit, že pobyt ve vyšších nadmořských výškách znásobuje záření o 4% každých 300 m, z toho vyplývá, že je nutné chránit obličej i při pobytu na horách.

Typy kůže a jejich reakce na a sluneční záření v prvních dnech expozice:

 

Typ kůže                                                                    Označení                          Možný čas

1.                                                                       

kůže velmi světlá, modré oči, vlasy rezavé               Keltský typ                        5 – 10 min.

zřídka světle hnědé, pihy husté                                 (2%)

prsní bradavky velmi světlé

2.

kůže trochu tmavší, modré, zelené, šedé oči,            Evropan se světlou           10 – 20 min.

vlasy blond až hnědé, pihy řídké                               pletí (12%)

Prsní bradavky světlé

3.

kůže světlá, světle hnědá, pihy žádné,                      Evropan s tmavou             20 – 30 min.

Prsní bradavky tmavší                                               pletí  (78%)

4.

kůže světle hnědá, olivová                                        Středomořský typ              40 min.

Pihy žádné, vlasy tmavé až černé                              ( 8 %)

prsní bradavky tmavé

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, v jak krátkém časovém horizontu, může dojít k poškození organismu.

Tuto dobu si můžeme prodloužit použitím kvalitních přípravků na opalování, tedy opalovacích krémů, sprejů a olejů.

O jakou dobu můžeme prodloužit pobyt na slunci nám řekne SPF uváděné na těchto přípravcích.

Tak např. SPF 6 propustí do kůže 1/6 ultrafialového záření a nám tak prodlouží pobyt na slunci 6x při vzniku stejných „škod“ tedy např. Zčervenání, jako bez použití tohoto faktoru. SPF 20 nás ochrání před 95% dopadajícího záření a SPF 50 před 98%.

Ochranné faktory jsou buď chemické, ty fungují mechanismem pohlcování záření, nebo na fyzikální bázi. Typickým příkladem je oxid zinku, nebo titanu. Ty vytváří na pokožce ochranný film, jenž ultrafialové paprsky odráží.

Ještě pár slov k používání přípravků s ochranným faktorem. Je důležité dodržovat určitá pravidla. Tzn. nanášet na kůži v dostatečném množství 20 min. před sluněním, a v průběhu dne aplikaci opakovat. Při koupání každých max.80 min. opakovat aplikaci opalovacího přípravku a bez koupání každé 2 hodiny slunění.

V našem e-shopu jsou přípravky na opalování ve dvou řadách. Řada La Marine obsahuje spreje na opalování s SPF 6, 15, 30  k jednoduché aplikaci a krém na opalování SPF 50+, pro dětskou, nebo velmi citlivou pokožku.

Drahou variantou je řada s olejem a mlékem na opalování s  Přípravky na opalování s Monoi Tiaré obsahující vzácný kokosový olej s tahitskou květinou Tiaré pro ty, kteří preferují přípravky na bázi oleje, nebo mléka.